Print This Page

Bjerke Gård Lillehammer

Bjerke Gård er en landbrukseiendom i vestfronen av Lillehammers byrom. Eiendommen ble forvervet av den danske familien Akeleye midt i 1700-årene og er fortsatt i samme families besittelse.

Bjerke Gård driver jordbruksvirksomhet, skogbruk samt reiselivsvirksomhet. Gårdstunet ligger 175 m.o.h. Bjerke Gårds areal strekker seg fra Mjøsa, der eiendommen historisk har bedrevet et betydelig næringsfiske og opp til 820 m.o.h. med gårdens seter og seterskog.

Reiselivsvirksomheten har sin opprinnelse ved at gården under Lillehammer-OL 1994 var disponert av Norsk Hydros konsernledelse, samt ankerfeste for fjernsynsselskapet CBS´s OL-sendinger til USA. Denne delen av gårdens virksomhet er presentert på www.bjerke-gaard.com . Denne virksomheten ledes av Annikken Stranger Bergerud.

Adresser er:

Besøksadresse: Kastrudv. 73, 2608 Lillehammer,Postadresse: Postboks 590, NO-2603 Lillehammer,Telefoner: 61252933/91180297,Fax.: 61255986