Print This Page

Gustaf Fröding och Norge

O. Henrik Akeleye Braastad har i perioden 2004-2007 levert en rekke bidrag omkring den svenske forfatteren og lyrikerens Gustaf Frödings liv og litterære virke i Norge. Dette i artikler, bøker, i radio som i foredrag og også ved sceniske fremtredener.

____________________________________________________________________________________________________________

Artikler, bøker, manuskripter.

 

 1: Gustaf Frödings vandring i Gausdalsfjellet 1895 og om tilblivelsen av diktet "En morgondröm" som Kong Oscar II forbudte: "Fjellveien mot det frie Eros", trykket i "Årbok for Gudbrandsdalen 2005" - last ned

2: Gustaf Frödings dikt fra Lillehammer om Peter Wessel Tordensskjold ("Intet krut!") og nordisk samforstand ved fiendtlig møte syd for Lindesnes ved den store nordiske krig. "Motdikt" til Alexander Kielland. Manus. "Nordiskt äteri" last ned

3: Gustaf Frödings bidrag i unionsdebatten, freds og samforstandsjournalisten, Norgesvennen. "Frödings union - en folkgemenskap med två kungar" Manus.  last ned

Gustaf Fröding som napolitansk røverhøvdling (Daviolo), fotografert på Lillehammer

Gustaf Fröding som napolitansk røverhøvding, fotografert på Lillehammer

4: Gustaf Fröding, Johan Scharffenberg og Fernanda Nissen: "Hvem var kvinnen hvis panne burde vært smykket med stjerner"? Manus last ned

5: "Norges litterära arv från Gustaf Fröding" Manus. last ned

6: Diktet om tilblivelsen av Diego y Velaszques maleri "Las Meninas" og om den norske maleren Eyolf Soot - Frödingdiktet "Kung Don Philip av Castiljen". En beretning om Frödings skapelse av diktet på Suttestad i november 1892: "Fröding, Velaszques og de spanske habsburgerne på Lillehammer". Manus. last ned

7: "Fra Jupiter til Nes". Om Frödings opphold på Tingnes i Ringsaker i 1894. Trykket i Bygdebok for Nes og Helgøya 2004 (Nes og Helgøya Historielag). Les her

8: To tilfeller av utroskap og utilbørlig seksuell adferd. Lars Oftedal 1891 og Gustaf Fröding 1894: Sammenhengen og sammenlikningen. "Lars Oftedal och Gustaf Fröding: Två gånger förbjuden sex med bikt" Manus.  last ned

9: "Gustaf Fröding och Norge". Trykket i Gustaf Frödingsällskapets årsbok 2005. Tekster av Gustaf Fröding og artikler av professorene Germund Michanek, Dag Nordmark og Francis Bull, foruten av O. Henrik Akeleye Braastad.                                                                   Braastads fire artikler i årboken omhandler Fröding og Hamsun, Frödings opphold på sanatorium i Norge - liv og psykiatri, søsteren Mathilda Frödings liv i Norge, samt en artikkel med en detaljert gjennomgang av omfang og art av Gustaf Frödings poesi, essayer og journalistikk i Norgeårene 1890-1896. last ned

10: "Blek mann i hvit dress" (Gustaf Fröding i Lillehammers byhistorie), Trykket i Fåberg og Lillehammer Historielags Årbok 2007.  Last ned

11: "Unionspoeten", trykket i "Norden Magasin" (03/08), Oslo 2008: Foreningen Norden. Last ned

12: "Tre senbohemer i Stockholm og Gustaf Fröding siste reise".  Herman Wildenvey, Nils Kjær og Sven Elvestad, samt Mathilda Fröding  ved Frödings begravelse 1911. Trykket i "Nyinger 2008" (Årbok), Larvik: Wildenveyselskapet.  Last ned.

  

Forfatteren Gustaf Fröding i skulptur i parken foran Stockholms Stadshus. Fröding i midten, til venstre Ernst Josephson, til høyre August Strindberg, skulptur av Carl Eldh.

Noen valgte andre bidrag .

Norsk Litteraturfestival 2005: Gustaf Fröding og Norge. En forestilling sammen med skuespillerinnen Rut Tellefsen, mai 2005.

Den norske Ambassade Stockholm. Gustaf Fröding og Norge ved 2005 markeringen.En forestilling med skuespillerinnen Rut Tellefsen og O. Henrik Akeleye Braastad, samt tilknyttet foredragsprogram med riksmarskalk Ingemar Eliasson, ambassadør Odd Fosseidbråten, fylkesmann Sigbjørn Johnsen og Frödingsselskapets styreleder, Kjell Fredriksson. November 2005.

NRK P2 Kulturbeitet. Lansering av Frödingsällskapets årbok 2005, "Gustaf Fröding och Norge". O. Henrik Akeleye Braastad i samtaleprogram med Ugo Fermariello juni 2006.

En rekke foredrag  i Norge og Sverige.

 

 

 

 

 

 


Previous page: Kulturfaglige bidrag
Next page: Linker