Print This Page

Kulturfaglige bidrag

O. Henrik Akeleye Braastad driver også en kulturfaglig virksomhet presentert i artikler, bøker, foredrag, enkeltstående sceniske fremtredener, m.m. omkring kulturelle og historiske forhold. Hovedtama har de siste år vært:

 

Om forfatteren Gustaf Frödings forfatterskap og liv i Norge: 

Gustaf Frödings møte med Knut Hamsun, Lillehammer, september 1895.

Se nærmere i underkatalog http://innopol.no/index.php?page=forfattaren-gustaf-froding

 

Om frøken Ebba Astrup og statsminister Ole Richters drama 1888-1946.

Den nasjonale- og unionspolitiske historien, Bjørnstjerne Bjørnsons drama, Astrupfamilien og Vitenskapsakademiet og om den store kjærlighetshistorien Astrup/Richter, "de reisende" barnas omsorgshistorie og om Richter-Astrupmausoleets dramatiske historie. 

 

Mottakelse ved norske Ministerhotellet i Stockholm. (Stockholmsavdelingen av det norske statsråd under unionstiden)

 

 

"Kjærlighetshistorien bak Akademiets hus". Jubleumsforedrag ved Det norske Videnskaps-Akademis 150-årsjubileum, 4de mai 2007: trykket i Årbok for Det norske Videnskaps-Akademi 2007", (150 -års Jubileumsårbok), Oslo 2008: Det norske Videnskaps-Akademi (DNVA).Last ned.

 "En statsministers selvmord og en pikes kjærlighet"  Trykket i det populærvitenskapelige tidskriftet "Historie", Bergen: Symbolon, nr. 4 2007. Last ned

 "Mausoleets hemmelighet". Bearbeiding av foredrag ved Stiklestads Nasjonale Kultursenter februar 2008. Trykkes i Stiklestad Nasjonale  Kultursenters bokserie ("Sorte Serie")  2008. Last ned

"En statsministers selvmord, et Bjørnsonsk drama og personvernets fødsel i straffeloven".  Artikkel om Richteraffærens og Bjørnsons skuespill "Paul Lange og Tora Parsberg"s innflytelse på Riksadvokat Bernhard Getz´ arbeid med personvernets plass i den første norske straffeloven (1902). Manus. Last ned

 Dramaet som aldri tok slutt. Fra Stockholm 1888 til Inderøy 1946: "Fortellingen om Frøken Ebba Astrup", trykket i "Eynni Indri 2008" (Årbok), Inderøy 2008: Inderøy Historielag. Last ned.