Print This Page

Aktivitetsområder

  

INNOPOL R&D Strategy ANS.

Nasjonal- og internasjonal forskningsøkonomi og forskningsorganisasjon. Spesialrådgiver O. Henrik Akeleye Braastad, CE, FK, MSSc.

 

Bjerke Gård i Fåberg - Jord og skogbruk

 

 

Bjerke Gård Lillehammer - Reiseliv

  

 

Columbine AS

Eiendom -  drift, eiendomsutvikling utenfor landbruket.

 

 

Den svenske forfatteren og lyrikeren Gustaf Fröding, fotografert på Lillehammer 1895, som den napolitanske røverhøvdingen Michele Pezza. Braastad mottok 2007 den svenske Gustaf Frödingmedaljen for research. foredrag, artikler og bokbidrag i Norge og Sverige om forfatterens tidligere ukjente liv i Norge 1890-1896.

   

100-årsmarkeringen 2007 av Ebba Astrups tempel foran statsminister Ole Richters private gravmæle på Rostad gård, Inderøy, tegnet 1906 av professor Johan Meyer. Før denne 100-årsmarkeringen har Braastad også holdt foredrag om Richter og Astrup i Vitenskapsakademiet, likesom på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, samt levert bokbidrag og tidsskrftartikler om Richter Astrupdramaet profilert mot litteraturhistorie, norsk-svensk unionspolitikk, gravferdsreglenes utvikling, forskningsfinansieringens fødsel i Norge, samt kjærlighetens uutsigelige historie. 

Kulturstudiene.

Research, foredrag, publikasjoner.

 I underkatalogene vil du finne dokumenter og publikasjoner fra O. Henrik Akeleye Braastads engasjementsområder, samt referanseopplysninger omkring virksomheten.