Print This Page

O. Henrik Akeleye Braastad

 

 

- er profesjonelt virksom som spesialrådgiver innenfor nasjonal forskningsøkonomi og forskningsorganisasjon. Braastad er civilekonom, Fil.kand. og Master of Social Science fra Lunds Universitet. Han har sin yrkeshistorie fra arbeid med analyser, forvaltning og politikkutvikling av forskningsinstitusjoner og forsknings- og utviklingsfonds og programmer fra mangeårig virke i forskningsråd, departementer og fra deltakelse i internasjonale organisasjonen på forskningspolitikkens område.

Braastad har også yrkesfaglig utdannelse som agronom og er også virksom innenfor jord- og skogbruksvirksomhet, og også  i reiselivsvirksomhet, likesom i bolig- og eiendomsutvikling.

Han er dessuten som privatperson aktiv som skribent og foredragsholder innenfor litterære og kulturfaglige emner i Norge og i Sverige. Braastad er 2007 tildelt den svenske Gustaf Frödingmedaljen.

 

Adresser:

 INNOPOL R&D Strategy ANS - nasjonal og internasjonal forskningsøkomomi og forskningsorganisjon

     Kastrudv. 73, NO-2608 Lillehammer, Postboks 590, NO-2603 Lillehammer; tel.: +47 61252933, +47 91180297; www.innopol.no

 Bjerke Gård i Fåberg - Jord og skogbruk

     Nordre Stranden, 2608 Lillehammer, tel.: +47 61252933; +47 91180297

 Bjerke Gård Lillehammer  - Reiseliv

     Annikken Stranger Bergerud, Bjerke Gård Lillehammer, Kastrudv 73, NO-2608 Lillehammer, tel.: +47 97736230; www.bjerke-gaard.com

 Columbine AS - Eiendom 

     Postboks 590, NO-2603 Lillehammer, tel.: +47 91180297

 Kulturfaglige emner.

     O. Henrik Akeleye Braastad, tel.: +47 91180297; iinnopol@online.no , www.innopol.no ; Bjerke Gård i Fåberg, Postboks 590, 2603   Lillehammer

 Next page: Aktivitetsområder